Impacto do patrimonialismo sobre a desigualdade social